Udha e zemrës

Kujtimi i Shtëpisë Origjinale

Fillimi

Para Krijimit

Pafillimshmëria e Fillimit

Fillimi-Zbritja dhe Kthimi i Njeriut Në Shtëpinë Origjinale

 

 

Zoti është Fuqi

Fuqia bëhet Dritë

Drita bëhet Vibrim

Vibrimi bëhet Zë

Zëri bëhet Fjalë

Fjala bëhet Gjuhë

Gjuha bëhet Shkrim

Njashtu

Kthehu tek Burimi

 

Bawa. M (ra)

 

Copyright, udhaezemres.com. All rights reserved