Udha e zemrës

Kujtimi i Shtëpisë Origjinale

Një Kopsht Në Mes Të Flakëve

 Jeta është një Kopsht

Oh Ç’mbrekulli!

Një kopsht në mes të flakëve!

Zemra ime u bë e aftë të marrë ç’fardo trajte:

U bë një livadhë për gazella,

Dhe një mbledhi e murgjëve të Krishterë,

Dhe një tempull I idoleve, dhe një udhëtim për në Qabe,

Dhe pllakat e Tevratit, dhe libra e Kur'anit.

Unë e përcjell fenë e Dashurisë:

Ç’fardo rruge

Të merrë karavani i deve të Dashurisë,

ajo është feja dhe besimi im.


Ibn El-Arabiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright, udhaezemres.com. All rights reserved