Udha e zemrës

Kujtimi i Shtëpisë Origjinale

Kur bebat të vdesin, a shkojnë në parasjë apo ferr?

Kur zemra qanë
për atë që ka humbur,
shpirti qeshë
për atë që ka gjetur.”

Thënie Sufi

Trëndafil

Ajsha Posner (Mosha: 7 vjeqare): Disa njerëz vdesin kur të lindin. A shkojnë në parajsë apo në ferr?

Bava Muheijedin: Pyetje me vendë. A je ti Ajshja? Ajshja ra. ka qenë një grua e lartësuar në këtë botë, një evlia (e shenjtë) e lartësuar. Edhe ti duhet të bëhesh evlia në këtë botë, një grua shumë e mirë. Zoti do ta dhuronë atë ty.

Dashuria ime ju, mbesat e mia. Në qoftë se bebat e vogla vdesin apo në qoftë se fëmijët e rinjë vdesin para se ta arrijnë pubertetin, ato/ata bëhen hyrija (qenie qiellore). Deri tek mosha shtatë apo tetë vjeqare, në qoftë se mëkatet/gjynahet dhe të ligat e trashëguara dhe iluzioni i botës nuk i ka prekur ende, dhe në qoftë se mendimet e këqija nuk i kanë prekur ende, ata/ato shkojnë në parajsë/xhenetë. Kur fëmijët vdesin në atë gjendje, ata quhen hyrija. Ata i shërbejnë qenieve të parajsës dhe të gjithë njerëzve të mirë në parajsë, në botën e përtejme. Ata e kryejnë detyrën në këtë botë dhe gjithashtu edhe në parajsë. Këta janë ata që kanë vdekur në një gjendje të mirë. Ato janë kujdestare të parajsës, hyrija. Qoftë djemë apo vajza, ata do të jenë në atë gjendje. Eshtë një vdekje shumë e mirë. A po më kupton.

Ajshja: Po.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright, udhaezemres.com. All rights reserved