Udha e zemrës

Kujtimi i Shtëpisë Origjinale

Ebu Hamid El Gazaliu ra. (1058-1111)
Alkimist i Lumturisëocean

Në Emër të Zotit
Të GjithëMëshirshmit,
MëshirëPlotit

“Që nga rinia ime e hershme, që nga atëherë kur nuk i kisha as njëzet vjet gjer më tani që i kam kaluar të pesëdhjetat, pa pritesë u zhyta në thellësite e oqeanit, pa hezitim përqafova detin e hapur duke hedhur anash në tërësi kujdesin e një frikacaku. E shpova errësirën e çdo rresistence. Ia mësyva çdo problemi, U futa në çdo humnerë, E shqyrtova në hollësi çdo besim të çdo sekti. U mundova të le të zhveshur doktrinat më të fshehura të çdo komuniteti. Të gjithë këtë mundim e bëra në mënyrë që të dalloje ndërmjet të vërtetës dhe falcitetit, ndërmjet traditës së shëndoshë dhe inovimeve heretike.”

Është në Tus Khorasan në veri-lindje të Iranit ku ky udhëtim fillon. Në këtë vend, Gazali kishte lindur në vitin 1058, dhe po në të njëjtin vend eventualisht kthehet ti kaloje vitet e fundit të jetës së tij.

Ai ishte teolog Musliman, jurist, filozofë, psikologë, dhe mistikë i origjinës Persiane dhe mbetet njëri nga dijetarët më të cmuar të botës Muslimane sidomos mendimtarëve Musliman sufi.

Ushtroi një ndikim të hatashëm në mendimtarët e Lindjes dhe Perëndimit, si në Musliman ashtu edhe në Jo-Musliman. Jeta e tij i ishte kushtuar provimit të misterieve të ekzistencës dhe duke tejkaluar dyshimet e tija filozofike dhe duke arritur iluminim shpirtërorë ai u bë një model për kërkuesit e së vërtetës kudo në botë.

Ndër figurat më të medha filozofike që ai kishte ndikuar ishin Thomas Aquinas dhe Moses Maimonides, që i dhanë formë filozofisë Latine të Perëndimit. Autor i mëse 250 librave në temat që shtriheshin që nga teologjia dhe etika, gjer tek metafizika dhe filozofia, el-Gazali arriti të bëhet i njohur me emrin “Vërtetuesi i Islamit”.

El-Gazali konsiderohet si njëri nga pesë apo gjashte mendimtarët me ndikim më të madhe në historine e njerëzimit. Mesazhi i tij i madhe për prosperitetin, dhe arsyeja kryesore pse ai vlerësohet aq shumë, është se ai tregon që në zemrën e gjalle të çdo besimi dhe të çdo praktike të Islamit qëndron qëllimi shpirtërorë me vendosjen për pendim, ngritje dhe transformim. Për këtë arsye ai quhet “Vërtetuesi i Islamit”. Askush tjetër nuk mban këtë titull.

Gazali kontribuoi posaqërisht në zhvillimin e një shikimi sistemtake të Sufizmit, integrimin dhe pranimin e Sufizmit në rrymën kryesore të Islamit, nga statusi margjinal që kishte marrë në atë kohe. Gazali vet ishte një student i Islamit ortodoksë, që i takonte shkollës së jurisprudencës Islamike Shafi dhe shkollës Esharite të teologjisë.

I vdes i ati në një moshe shumë të re fëmijërore. Ai dhe vëllai i tij Ahmedi bëhen studentë të medresës. I ati i tyre i la nën kujdesjen e një shoku të tij. Në vitet e hershme të jetës së tij Gazali ishte dhënë mbas studimeve formale. Vëllai i tij më i ri Ahmedi ishte gjithmonë i interesuar në Sufizëm. Në anën tjetër El-Gazali ishte i dhënë shumë mbas librave gjë që është arsyeja që ai u bë një njeri i shkolluar i një grade të lartë.

E dimë se ai ka qenë një talent i jashtzakonshëm, të gjitha faktet tregojne se ai i kishte mësuar përmendësh tektstet standarde në moshe shumë të re, i kishte shterruar mundësite intelektuale të vendit të tij në një moshe shumë të re, prandaje shkoi në krahinen fqinjë të quajtur Amnishapur, ku u shfaqe tek këmbet e dijetarit El-Duen që ishte në sytë e mazhorancës juristi udheheqës dhe teologu kryesorë i asaj kohe.

“Prej kur isha në një moshe shumë të re, vazhdimisht kisha një etje për ti kuptuar gjërat në thelb, ashtu si janë. Për mua kjo ishte diqka që më vinte në mënyrë instinkte, një pjesë e natyrës sime ashtu siq më ka dhuruar Zoti. Ishte një çështje e gjendjes psiqike në mua, e jo pse unë ashtu vendosa.”

Ai tha se nuk shkruajta asgjë sa i përket teologjisë, përderisa i mësova përmendësh dymbëdhjetë mijë faqe të dijetarëve më të mëdhenjë të Islamit. Ai me të vërtete e morri gjithë këtë njohuri nga një pikëpamje e botës, nga një pikëpamje kozmologjike e bazuar në konceptin Islamik të Teuidit apo të Unitetit kulminante të Zotit. Si ky unitet manifestohet përmes shumllojshmërisë në botë. Ai foli se si dëshironte të arrijë gjer tek rrënjët e problemeve. Prandajë ai kishte zotëruar pik për pik, mësuar përmendësh, e kishte asimiluar këtë mësim brenda në vet-vete, dhe vetëm atëherë filloi të mësonte kur ishte në një moshe shumë të re.


BALLAFAQIMI ME BANDËN E HAJDUTËVE

Një ditë përderisa Gazali po udhëtonte me një grup njerëzish, karavani i tyre sulmohet nga një bandë hajdutësh. Njëri nga hajdutët i afrohet Gazalit për ta plaqkitur dhe ia merr librat që Gazali i mbante.

Gazali i lutet duke i thënë:

Ju lutem mi ktheni librat. Nuk kanë asnjë vlerë për ju. Në ato libra gjendet e tëra që kam mësuar që nga udhetimi im në Gurgen, çdo gje që kam mësuar nga mësuesit e mi për dy vitet e fundit. Në këto libra gjendet e tëra që unë di

Hajduti ia kthen duke i thënë:

Pra, krejt çka duhet të bëjë është vetëm të ti marr këto libra dhe të zhveshë nga njouhuria që ke”,

dhe ia kthen librat Gazalit.

Gazali inspirohet nga ky ballafaqim me hajdutin dhe thotë:

Në zemrën time e kuptova se thënia e hajdutit pati një qëllim. Vendosa se ai ishte i dërguar nga Zoti të më mësoje…Pas ballafaqimit me bandën e hajdutëve vendosa që ti bëjë roje vetës time dhe njohurisë sime nga takimet e mundshme të llojit të till në të ardhshmen. I kalova tre vite duke i mësuar përmendësh të gjitha shënimet që i kisha akumuluar përderisa vazhdoja me studimet e mija nën këshillat e të zgjuarit dhe të cmuarit Imam Haramein el-Gjueini.


KRIZA E PARË

Zingjiri i autoritetit të traditës dhe besimit të trashëguar ndaloi së qëndruari në mua. I shihja se fëmijet e të krishterëve gjithmonë rriteshin dhe bëheshin të krishterë, fëmijet e Jehudive bëheshin Jehudi, dhe fëmijet e Muslimanëve bëheshin Musliman. Gjithashtu dëgjova fjalët e thëna nga Profeti a.s. se çdo fëmije është i lindur me një natyrë të shëndoshë, janë prindërit e tij që e bëjnë atë Jehudi, Krishterë apo Zoroastrian.

Gazali flet për një natyrë të shëndoshë kur ai i referohet hadithit të Profetit a.s. duke përdorur fjalën fitra. Fitra do të thotë natyra njerëzore por është në një origjinalitet rrënjësore apo primordial i natyrës së njeriut. Njeriu ashtu siq ishte krijuar në fillim nga Zoti. Dhe në qoftë se pyet nga çka përbëhet ky origjinalitet, njëri mund të thotë Dashuria e Zotit, Adhurimi i Zotit, njeriu është krijuar për Zotin. Për një adhurim më të larte ose nga një shkallë më e lartë e adhurimit të Zotit. Në qoftë se, ti shërbesh qenies njerëzore do të thotë ta njohësh Zotin, kjo nënkupton intelektin që Zoti i ka dhuruar njeriut në mënyrë që ai ta njohë Atë. Kjo njohuri natyrisht është identifikimi i të Njohurit dhe njohësit. Njëri mund të thotë kështu: ‘njeriu është bërë për këtë bashkim’. Për këtë arsye them natyra primordiale e njeriut. Nga natyra njeriu është adhurues, ashtu si u krijua nga Zoti.

Gazali ishte njëri nga të parët që identifikoi dhe ndau në pesë motive shqisat e jashtme. (dëgjimi, shikimi, nuhatja, shijimi dhe prekja)

Pasi që deklarimi i qëllimit tim është të bëhem kërkues i së vërtetës, së pari apo në fillim më duhet të zbuloj themelin e vetë SIGURISË. Natyra e njeriut në gjendjen themelore apo të bazës është një zbrazëtirë e injorancës së botërave të padukshme të Zotit. Qenia njerëzore e merr këtë njohuri nepërmjet organeve të perceptimit. Në fakt çdo shqisë na është dhënë në mënyrë që në të kuptojmë botën me sendet e krijuara. Sendi i parë i krijuar në njeriun është shqisa e prekjes, Prekja na lejon të perceptojmë nxehtësine, të ftohtit, lagështine, të thatit, të lëmueshmen dhe të vrazhdën, por duke përdorur vetëm shqisën e prekjes ne nuk jemi në gjendje të perceptojmë ngjyrat dhe zërin. Pra për sa i përket shqisës së prekjes këto nuk kanë realitet.

Në radhë vie shqisa e shikimit. Shikimi na lejon të perceptojme ngjyra dhe trajta. Shikimi është shqisa më e thellueshme nga të gjitha shqisat. Mandej vie dëgjimi që na lejon të dëgjojmë zëra të ndryshëm, mandej vie shqisa e shijimit e kështu me radhë, përderisa të gjitha shqisat të janë prezente.

Kur ti mbushim përafërsishtë shtatë vjetë, një fuqi me aftësi dalluese zhvillohet në ne. Ky hap i ri në zhvillimin tonë na lejon që të kuptojmë më shumë sesa vetëm botën e shqisave. Në këtë pike ne ngritemi në një fazë më të larte. ARSYEJA krijohet në ne. Ne fillojme të kuptojmë gjërat abstrakte që janë të nevojshme, të mundshme apo të pamundshme. Ky është një percepcion që është i pa kapshëm apo i pa kuptuar në fazat e mëparshme. Përtej arsyes gjendet edhe një fazë tjetër; Sy të tjerë hapen me ç’rastë VËMË RE botën e padukshme, çka do të ndodhë në të ardhmen, dhe gjëra të tjera që tejkalojnë arsyen.”

Kur jemi në gjumë dhe ëndërrojme, jemi të sigurtë se ajo që shohim është reale por prap se prap kur zgjohemi çka menduam të jetë një fakt i pamohueshëm ishte në fakt një iluzion. Pra çfarë vërtetimi mund të na sjell filozofia apo teologjia në mënyrë që të na garantojnë se shqisat tona nuk janë duke na mashtruar. Pavarësisht njohurisë që kisha fituar gjer më tani, ende nuk mund të zgjidhja këtë problem të thjeshtë dhe fundamentalë.”

Një luftë zhvillohej midis zemrës dhe kokës sime dhe eventualisht u sëmura fizikisht. Ishte një kohë shumë e vështirë hutimi. Sëmundja më zgjati afër 2 muaj, gjatë së cilës kohë u bëra praktikisht një folës skeptike, edhe pse jo në princip apo në shprehjen e jashtme.”

Por në fund Zoti më shëroi. E gjeta vetën të rikthyer në shëndet dhe balancë, kështu që mu bë e mundur të pranoj të vërteten e nevojshme të intelektit. Fitova besimin në karakterin e sigurisë dhe besimit të intelektit. Ky shërim nuk erdhi pas një demonstrimit sistematik apo të ndonjë argumenti, por nga një Dritë që Zoti i madhërishëm e hodhi mbi gjoksin tim. Kjo Dritë është qelësi i njohurisë më të madhe.”


AUTORITETET NË DYSHIM

Në kohën e Imam El Gazalit autoriteti ishte vene në dyshim, kujt i takon autoriteti? Njerëzit fetarë nuk e pranonin autoritetin shekullar, dhe fanatikët fetarë filluan ti vrasin ata që i konsideronin pengesë në qëllimet e tyre për të arritur sovranitet fetarë. Në kohen El Gazalit sundonte një lloj rrëmuje, pështjellime. Konfuzion kishte çdo kund. Mendojë se shumë nga ne pajtohemi se në kohërat e tanishme moderne po jetojmë në një situate të ngjashme të kohës së Gazalit. Po jetojme në kohëra konfuze, në kohëra të vështira, ku gati çdo gje është vënë në pikepyetje. Askush nuk mund të shihte një dritë qartësie, dhe El-Gazali jetoi në këto kohëra gjithashtu prandaj ai konsiderohet i jashtzakonshëm me atë që arriti.

Situata politike në kohën e Gazalit ishte në shumë mënyra delikate, sigurisht shumë e komplikuar. Ekzistonte një Kalif në Bagdad, që ishte mësues dhe udhëheqës i botës Islamike Sunni. Fuqia e vërtetë politike ishte në duart e selgjukeve, dhe vezirëve. Dhe i mbeti selgjukeve të mundohen të figurojne çfarë shkolle të Islamit të adaptojne apo përkrahin.

Gazali vazhdimisht na lë të kuptojmë se njëra nga perdet kryesore që i ndalon njerëzit për të parë dritën e Zotit është fanatizmi fetarë. Ai thotë se nuk është shumë me rëndësi se cilën nga shkollat e Islamit i përcjellë. Ekzistojne kënd-vështrime të ndryshme teologjike që vlejnë për ti adoptuar. Disa mundohen të përcjellin Islamin Ortodoksë, gje që është patjetër e nevojshme për ta përcjellur, por cfardo që të bësh mos e shndërro atë besim në fanatizëm, ku e drejta fetare bëhet një rrugë që të bën të ndihesh më superior apo më i mirë se çdo kush tjetër, gje që ky fanatiziëm do të largojë nga afrimi me Zotin.


ARRITJA E FAMËS

Programi dokumentarë “Alkimisti i Lumturisë” paraqiti se si i ra në sy el-Gazali, vezirit të Bagdadit. Gjersa Veziri po shëtiste në qytet, qëlloi afër disa studentëve të cilet po debatonin rreth Islamit. Në mesin e stundentëve ishte Gazali. Biseda ishte si në vijim.

Gazali: “Janë injorantë Ata që dëgjojnë dikënd duke thënë ‘Nuk ka tjetër Zot përveq Zotit dhe Jezusi është profeti i Tij’ dhe prape i konsiderojnë ata mosbesimtarë vetëm se janë të Krishterë,. Rreziku ngelet tek ata të cilëve u mungon njohuria. Ata besojnë se edhe argumentet e shëndosha nga filozofët, duhet patjetër që të refuzohen. Pa marrë parasyshë prej nga apo nga kush i degjojnë këto argumente, sepse u mungon drita e diturisë së vërtetë, i refuzojne ato. Mendje ngushtësia e tyre dhe mungesa e njohurisë u jep atyre të drejtën të refuzojnë të gjitha argumentet".

Një tjetër student thotë:

Ata që nuk pranojnë Profetin janë mosbesimtarë.

Një tjetër thotë:

Ai ka të drejtë, ata që nuk i pranojnë udhëzimet e Profetit janë mosbesimtarë.”

Gazali:

Në qoftë se për këtë arsye e konsideroni njërin mosbesimtarë atëherë të mos pranosh ato të thëna që ai tha dhe që janë të drejta, është gabim dhe padrejtësi.

Studenti:

Ti mendon se dituria jote është aq e madhe që të lejon të kontraditosh të gjithë dijetarët e fesë?” (dhe largohen)

Gazali:

Një musliman injorante është shumë më I rrezikshëm se sa një mosbesimtarë. Vetëm një injorantë pranon çka është e drejtë duke u bazuar në atë se kush e ka thënë, e jo duke u bazuar në atë se çfarë është thënë”

Me të dëgjuar këtë bisede, vezirit i mbeten në zemër fjalet e Gazalit dhe e fton atë në pallatin e tij, siq e përshkruan Gazali:

Isha ftuar të prezentohem para vezirit Nizam Almuk, që ishte ministri kryesorë i selgjukut Sultan Malik Shah. Atje iu bashkangjita teologëve dhe ekspertëve të tij legale.”

Mikëpritja e vezirit shpjegohet si në vijim:

Abu Hamid Muhamed, student i ri, mirë se erdhe. Kam dëgjuar shumë për rrugën tënde të drejtësisë, diturisë, dhe filozofisë, dhe nuk e besoja plotësisht derisa e pashë me sytë e mi ku dëgjova debatin që solle argumente të bindshme, ku më binde dhe mua. Ebu Hamid Muhamed, e adhurojë mënyrën se si jeni mendjehapur, aftësinë tënde në fjalime, dhe arsyet të bindshme që ju sillni. Kam dëshirë që dituria juaj të bëhet pjesë e një audience më të gjërë. Kam menduar për këtë punë, dhe sotë jam i bindur që të emërojë udhëheqës të fakultetit të Teologjisë Nizamijah në Bagdad. Që të ju mësosh studentëve dhe atyre që janë të etur për dituri, reflektim të vetëdijshëm dhe mësimin e Unitetit.”

Teologjia në atë kohë u bë si një rok-end-roll i asaj gjenerate, dhe El-Gazali ishte Ylli i madhërishëm. Tërhiqte me qindra nxënës nga vende të ndryshme që grumbulloheshin në turma të mëdha për të dëgjuar mësimet e tij. Ai u mbante ligjërata më shumë se 300 nxënësve, dhe pjesëmarrja e tij në debatet Islamike e popullarizuan atë në të gjitha territoret Islamike.


KRITIKË NDAJ ATYRE QË BËNIN LËSHIME NË FE

“…Reflektoja në arsyet përse njerëzit bënin lëshime në fe dhe dobësimin e tyre në besim, dhe i gjeta të jenë katër arsye në numër.”

1. Arsyeja që buron nga ata të zhytur në shkencën e filozofisë:

Filozofët të cilët nuk i merrnin si obligim ritet fetare, ku thonin se përderisa njëri e ka kuptuar thelbin e arsyes së riteve, dhe ka arritur një dituri përtej njerëzve të rëndomte dhe vepron në të mirë të komunitetit gjithmonë, nuk e ka obligim ti mbajë ritet fetare. Ritet fetare janë obligim vetëm për masën e gjërë të njerëzve të rëndomte në mënyrë që të kontrollohen.

(Gazali i denoncon filozofet në njërën nga veprat më të mëdha të tij të quajtur “Inkoherenca e Filozofeve” e cila ndryshoi drejtimin e filozofisë së hershme Islamike, duke e larguar nga ndikimi i Grekëve antik dhe filozofisë së tyre heleniste, dhe duke e dërguar atë në drejtim të shkakut-dhe-efektit që ishin të caktuara nga Zoti apo engjujt ndërmjetësues. Ky libër kishte marrë si shënjestër në “falasifa” një grup të filozofëve Islamike të shekullit 8 deri në shekullin e 11, ku më të njohurit në mes tyre ishin Avicenna (Ibn Sina) dhe El-Farabi, që ishin bazuar tek filozofia Antike Greke. Gazali në mënyrë të rreptë denoncoi Aristotelin, Sokratin dhe shkrimtarët e tjerë Greke si mosbesimtarë dhe i etiketoi ata që u bazuan në metodat dhe idete e tyre si korruptues të besimit Islamike.)

“Shuma që ne e vlerësojme si filozofi autentike të Aristotelit, siq ishte transmetuar nga el-Farabi dhe Ibn Sina mund të zvoglohet në tri pjesë:

1. Mosbesim,

2. Inovime,

3. dhe ajo pjesë që nuk mund të mohohet aspak”

…Shkenca e filozofëve ndahet në gjashtë pjesë: matematikë, logjikë, fizikale, metafizikë, politikë dhe moral… Në shkencat e metafizikës gjenden gabimet më të medha të filozofëve…shuma e gabimeve të tyre vie në njëzetë pika, në tri të cilat ata taxohen me mosbesim dhe shtatëmbëdhjetë me inovime…

Me mosbesim ata taxohen si në vijim:

a. E para: Se trupat fizikë të njerëzve nuk do të ringjallen në Ditën e Gjykimit, por vetëm shpirtërat do të shpërblehen apo dënohen, dhe këto shpërblime dhe dënime do të jenë vetëm spirituale, jo fizike. Ata me të vërtetë kanë të drejtë kur thonë se shpirtërat do të shpërblehen apo dënohen, se kjo është mëse e vërtetë; por është falsë refuzimi nga ta i shpërblimeve dhe dënimeve të trupit fizikë, dhe kështu blasfemuan Ligjin profetikë në këtë pikëpamje.

b. E dyta: Zoti i njeh universalet (gjërat e mëdha) por jo të imtat. Kjo është ashiqare mosbesim. Përkundrazi e vërteta është se “nga Ai nuk mund të shpëtoje as pesha e një atomi në parajsë dhe në tokë. (34.3; cf. 10.62/61).

c. E treta: Qëndrimi i tyre në atë se bota ska pasur fillim por gjithmonë ka ekzistuar, në të kaluarën dhe të ardhshmen.

…Në shkencat e moralit filozofët Islamikë përzien shprehjet profetike dhe të thënat e sufinjëve me shkrimet e tyre dhe nga kjo përzierje dy gjëra të këqia rrjedhuan: njëra në rastin e njërit që i pranon mësimet e tyre etike, dhe tjetra në rastin e njërit që i refuzon ato.

E keqja e parë:

Rasti i njërit që i refuzon mësimet etike të filozofëve është shumë seriozë. Për ndonjë person që i mungon kapaciteti mentalë, për të, meqenëse doktrina profetike dhe sufiste ishte huazuar nga filozofët me shkrimet e tyre dhe e përzirë me doktrinat fals të tyre, atëherë këtë doktrinë patjetër duhet refuzuar në tërësi, kurr të mos citohet, dhe të mohohet plotësisht kurdo që ndonjëri e citon… (duke i mohuar në këtë rast edhe të vërtetat në të)

E keqja e dytë:

Është kur njëri i pranon plotësisht mësimet e tyre etike. Për njerëzit që studiojnë librat e tyre siq është ajo “The Brethren of Purity” dhe të tjera, dhe i shohin shkrimet profetike dhe të thënat e sufinjëve të përziera me mendimet e tyre, shpesh i pranojnë shkrimet e tyre dhe formojnë një mendim të mirë për ta. Në atë mënyrë ata i pranojnë edhe gabimet e tyre që i kanë përzier me të vërtetat e huazuara…Kjo është rruga për ti dërguar njerëzit në gabim…

2. Arsyeja që buron nga ata që janë zhytur në sufizëm.

Ata thonë: ne jemi adoptuar në shkencën e sufizmit dhe kemi arritur një gradë të lartë shpirtërore që e kalon nevojën për adhurime formale (ritet fetare). Këta janë ata që janë larguar nga rruga e vërtete e sufizmit, duke keqpërdorur sufizmin.

3. Arsyeja që buron nga ata që janë të lidhur me qëndrimin e tyre për mësim autoritarë

(Batinites). Ky grup besonte vetëm në autoritetin e një imami të fshehur 3 [67 4] Gazali kundërshtoi këtij grupi në librin e tij “The Correct Balance”

4. Ata që bazohen në sjelljet e filozofeve duke thënë:

...meqenëse filozofet janë aq të menqur dhe nuk i mbajnë ritet fetare, përse ne duhet respektuar ato!


KRIZA

Pas një kohe bëhet atentatë dhe e vrasin përkrahësin e El-Gazalit vezirin Nizam Almuk. Përderisa ishte e paqartë se kush qëndronte prapa vrasjes, El-Gazali mund të ketë qenë i ndikuar nga kjo ndodhi që të fillojë dhe ta rivlerësojë mënyrën e jetesës që po bënte në Bagdad.

Pavarësisht nga suksesi, pasuria, dhe statusi që kisha arritur dyshimet mu kthyen. Jo në atë se çfarë besojë, por në menyrën se si po jetoja jetën time. Një jetë që isha i rrethuar nga çdo anë me një botë materiale.”

Një ditë përderisa El-Gazali ishte duke dhënë mësimë, vëllau i tij Ahmedi hyn në klasë ku ia ndërpret mësimin duke i thënë: “Ti ua zgjatë dorën atyre kur ata nuk kishin vullnet të ecnin përpara, por vetë ke ngelur prapa, përderisa ata kanë përparuar. Ti ke marrë rolin e një këshillëdhënësi, por ti nuk pranon këshilla. Ti flet, por nuk dëgjon. O gurë që mbrehë, edhe sa kohë do të mbrehësh hekurin, por nuk do e len vetën të mbrehet?

Gazali nuk filloi duke e detyruar vet-vetën që qëllimisht të dyshojë. Dyshimi i vinte vet-vetiu në mendjen e tij. Atëherë ai filloi të vë në pikëpyetje pseudo-sigurine. Ai e kuptoi se duhet ta zh’bëj vet-vetën se i duhet ta riformojë vet-vetën, të kalojë përmes një transformimi shpirtëror, ta ndryshojë jetën e tij, dhe menyrën e të menduarit. Ai dëshiroi të sakrifikojë të gjitha për hir të bindjes, vërtetimit apo sigurisë. Gazali kishte aftësi dhe vullnet të sakrifikoje në mënyrë që të arrin apo merrë iluminim. Njeriu i rëndomtë nuk arrin iluminim. Njëri arrin iluminim vetëm në qoftë se e hapë zemrën te Zoti, që do të thotë ti vdesësh vetes apo egos, ti vdesësh botës për rreth teje. Dhe ajo ishte që arriti ta bëjë Gazali.

Ai erdhi te realizimi se e gjithë kjo njohuri intelektuale është në fakt vetëm një kamuflazhë, një maskë e injorancës, sepse ai e kuptoi se ai është injorant i sendit më kryesorë që është vet-vetja. Ai me të vërtetë e gjenë vetën në atë shkallë të krizës ku e kupton se ai është mortal, se ai do të vdesë, a jam përgaditur për këtë udhëtimë. Dhe kjo është e vetmja krizë reale që ka ndonjë kuptimë për çdo njeri. Prandaj ai u ndesh përballë një krizë të vërtetë ekzistenciale të gjendjes së njeriut, që është mortaliteti.

Për gjashtë muaj me rradhë vazhdimisht hidhesha midis dëshirave të botës, dhe lëngimit për jetën e përhershme. Më në fund kjo çështje nuk varej më nga unë por u bë një detyrim.

Zoti ma bëri gjuhën time të thahet, kështu që nuk isha në gjendje të ligjëroja. Çdo ditë mundohesha me gjithë fuqinë time që ti kënaq nxënësit e mi duke u dhënë ligjërata por gjuha ime nuk mund të nxirrte asnjë fjalë, dhe as që mund të arrija asgjë!


Ai ra në një krizë mentale, në një krizë intelektuale, dhe gradualisht u shndërrua në një krizë psikologjike që filloi ti ndikoj në ngrënjen e ushqimit, në apetitin për gjumë dhe ra në një sëmundje të rëndë.


PENDIMI, SAKRIFICA, TËRHEQJA NGA BOTA MATERIALE

…I shqyrtova motivet e mia dhe arrita gjer tek përfundimi se puna ime nuk ishte e nxitur nga një dëshirë e çiltër vetëm për të kënaqur Zotin, por në vend të sajë isha i motivuar nga dëshira, për të pasur një pozitë të lartë dhe famë publike. E kuptova me plot bindje se qëndroja buz një bregu me rërë të thërmuar, buzë një rreziku të pashmangshëm të zjarrit të ferrit, në qoftë se nuk do të ndryshoja mënyrën e jetesës sime.

Prandaj po meditoja pandërprerë në lidhje me këtë çështje për disa kohë, derisa ende kisha liri për të vendosur. Një ditë e ndieja veten të sigurtë se do ta leja Bagdadin dhe ta shkëputja veten nga ato rrethana, dhe një ditë tjetër tërhiqesha nga këto mendime. Sa e vëja një hap përpara, e vëja edhe një hap prapa. Në mëngjezë kisha një dëshirë të sinqertë të kërkoja në sendet e botës së përtejme; por derisa mbrëmja arrinte dëshirat e pasionit e mbytnin atë dhe e shndërronin në pasivitet. Dëshirat monotone filluan të më ngacmonin me zingjirët e tyre që të qëndroja ashtu si isha, derisa lajmëtari I besimit po thërriste: “Largohu! Ngritu dhe largohu! Vetëm edhe pak ka mbetur nga jeta jote, dhe një udhëtim I gjatë shtrihet para teje! Të gjitha teorit dhe praktikat në të cilat je I zhytur janë vetëm shërbim I syrit dhe falsitet! Kur do të përgaditesh për botën e përtejme, në qoftë se nuk do të përgaditesh tani? Dhe kur do ti presh këto lidhje në qoftë se nuk do ti presh tani?

Kur I kisha mendimet e tilla thirrja ishte e sigurtë dhe vendosja me seriozitet që të largohem. Mandej Shejtani/djalli kthehej në sulm dhe thoshte: “Kjo është një gjendje kaluese: prandaj ke kujdes që të mos I nënshtrohesh! Sepse shpejt do të zhduket.

E dija se rruga e Sufinjëve përmbledhë besimin intelektual dhe veprimet në praktikë. Këto veprime marrin formën e pastrimit total të pengesave në shpirtë, për ti zhveshur karakteristikat themelore dhe veset e pamoralshme. Në mënyrë që zemra të arrijë LIRINË nga çdo gje që nuk është Zot..

Besimi intelektuale ishte i lehtë, por u bë e çarte në mua se çka e dallon Sufizmin në veçanti nuk mund të kuptohet vetëm duke e studiuar, por vetëm me një përjetim të drejtpërdrejtë, me ekstazë, dhe me një transformim moral. Sufinjët nuk ishin njerëz të fjalëve por të përjetimit. Nuk më kishte mbetur më shpresë nga një plagë e ardhshme po të mos mund të arrija të jetojë një jetë me vetëdije-Zoti, dhe të tërhiqem nga dëshirat e pafryta.

Arrita të bëjë atë që mjekët e mi nuk mund të bënin, arrita ta shërojë vetën time, dhe ky shërim ishte absolut.

I shpërndava varfjnakëve pasurinë që kisha, duke mbajtur për vete vetëm aq sa të më mjaftojë për udhëtimin që do të merrja dhe për të mbështetur familjen që do e leja mbrapa, pasi që nuk pritja të kthehem më në Bagdad.

(Ai la mbrapa të gjitha kushtet e mira dhe suksesin që kishte arritur, la mbrapa të qenit afër me khalifin në kryeqytetin e Islamit, la mbrapa famën që kishte arritur, i la të gjitha në mënyrë që të zbulojë të vërtetën, në mënyrë që të bëhet reale me vet-vetën dhe të kupton natyrën e realitetit hyjnore. Kur njëri fillon një udhëtim të brendshëm në drejtim të shpirtit, është mirë që njëkohësishtë njëri të fillojë një udhëtim të jashtëm në botë. Nuk është asgjë sikurse turizmi modernë ku njerëzit shpenzojnë të holla në hotele e vende luksoze për tu kënaqur. Kur njëri udhëton me vetëdije, ai arrin tek realizimi se shtëpia e njeriut nuk gjendet në ndonjë rrugë të veqantë, por është në Zotin. Prandaj një udhëtim i jashtëm konsiderohet një mbështetje shumë e mirë udhetimit të brendshëm.)

“Publikisht lajmërova që kisha vendosur të shkojë haxhillek në Mekë. Por privatisht u përgadita të udhetojë për në Siri. Morra këto masa paraprake nga friga që Khalifi dhe kolegët e mi do të kundërshtonin vendimin tim.”

(El Gazali i kalon dhjetë vitet më të mira të jetës së tij në këtë udhëtim. Nuk e dimë saktësishte se cilat kanë qenë aktivitetet e tij. Ai me siguri bëri haxhillëkun në Mekë një vitë pas largimit nga Bagdadi, kaloi kohë edhe në Jerusalem…E dimë gjithashtu se ai kaloi shumë kohë i tërhequr në një qeli në Damaskë, dhe ky vend është i njohur dhe vizitohet edhe në kohën e tanishme. Me siguri se ai i përcolli gjurmët e të shenjtëve Sufinjë të Islamit, që thjeshtë kishin vendosur ti ndërpresin përkohësishtë lidhjet e tyre me botën dhe ta gjejnë Zotin në natyrë duke udhëtuar nëpër shkretëtirë, pyje dhe regjione malore, duke besuar në Zotë për ti mbajtur ata, dhe pandërprerë duke u munduar për të mbajtur në mendje dhe medituar në bukurinë e krijesave të Zotit, dhe duke u përpjekur për të kujtuar Zotin përmes recitimeve të Kuranit, përmes lutjeve, përmes agjerimit të shumtë, përmes takimit me njerëz të mbrekullueshëm, njerëzve të urtë, të menqur dhe të shenjtë që shpesh jetonin përkohësishtë në shkretëtirë dhe pranonin nxënës.)

Ia kushtova vetës time tërë kohën për ta pastruar shpirtin, për ta pëmirsuar karakterin, për ta larë zemrën në përkujtim konstantë të Zotit. E vura në praktikë ç’farë kisha mësuar nga studimi i misticizmit …nga leximi I librave siq ishin “Ushqim për zemrën” nga Ebu Talib el-Makki, dhe shkrimet e el-Harith el-Muhasibi, el-Xhunejd, el-Shibli dhe Ebu Jezid el-Bistamit (Mëshira e Zotit qoftë me ta).

Qëndrova në Damaskë për afër dy vite, duke bërë asgjë tjetër përveqë kultivimit të të panjohurës në vetmi. Okupimi I vetëm I imi ishte tërheqja dhe vetmia dhe ushtrimet shpirtërore dhe luftimi me parashikimin tim që tia kushtoj kohën vetes time për ta pastruar shpirtin dhe për të kultivuar virtyte dhe pastrimin e zemrës sime për ta kujtuar Zotin më Të Lartin, në mënyrën se si kisha mësuar nga shkrimet e sufinjëve. Tërhiqësha në xhaminë Umaid, hypja lartë në minare të xhamisë duke kaluar tërë ditën i mbyllur që të isha në vetmi. Mandej udhëtova nga Damaska në Jerusalem, ku shkoja çdo ditë në xhaminë El-Aksa dhe u mbyllësha aty.

Mandej një nxitje e brendëshme më bëri që të shkoj në Haxh dhe të marrë ndihmesë nga bekimet e Mekës dhe Medinës dhe nga vizita e varrit të Profetit të Zotit – Paqja dhe Mëshira e Zotit qofshin me të!- pasi e mbarova vizitën tek I Dashuri I Zotit – Paqja dhe Mëshira e Zotit qofshin me të! Mandej udhëtova në Higjaz….

(Njëra prej gjërave më me rëndësi sa i përketë udhëtimit në misticizëm apo një përjetimi direktë të realitetit është se për Imam El-Gazalin ky përjetim ishte një shkencë. Sepse në rrënjët e shkencës është aftësia për të duplikuar eksperimentin. Në qoftë se eksperimenti mund të duplikohet apo vërtetohet atëherë si rrjedhojë kemi rezultate shkencore. Ai dëshiroi që të vërtetoje, se a me të vërtetë janë të vërteta këto përjetime që mistikët kanë deklaruar ti kenë përjetuar. Njëri mund të thotë se El-Gazali ishte një shkenctarë experimentues dhe i dha detyrë vetës së tij, se në qoftë se marrë këtë rrugë a mundem të duplikoje atë që mistikët kishin pretenduar, dhe me sakrifica të mëdha ia arriti këtij qëllimi. Pra me një përjetim personalë u bind në vërtetësinë e kësaj çështje.)

Për dhjetë vite mbeta në atë gjendje. Gjatë kësaj kohe të vetmisë mu shfaqen gjëra të panumëruara dhe të pafundshme. Vetëm kaq do të them në mënyrë që të tjerët të ndihmohen. E kuptova në mënyrë të sigurtë se mbi të gjithë janë Sufinjtë që mbajnë rrugën e Zotit. Jeta e tyre është jeta më e mirë, metodat e tyre janë metodat më të shëndosha, karakteri i tyre është karakteri më i pastërt.

Në fakt nëse njëri do ti bashkonte aftësite e intelektualeve, zgjuarsin e të zgjuarve dhe gjithë diturinë e studentëve dhe nga ky bashkim të mundohen të gjithë së bashku për të gjetur dhe ndryshuar vetëm një gjë në sjelljen dhe etiken e sufinjëve dhe ta zëvendësojnë atë gjë me një gjë më të mirë, asnjë mënyrë apo rrugë për të bërë një gjë të tillë nuk do të mund të gjindej. Sepse të gjitha veprimet e tyre të jashtme dhe të brendshme, i kanë mësuar nga drita e qoshit të ngrohtë të Profesisë. Dhe përtej dritës së Profesisë nuk ka asnjë dritë në tokë prej nga iluminimi mund të arrihet.”

Në përgjithësi si do të mund të përshkruante njëri një rrugë siq është kjo? Pastërtia – detyrimi I parë – është pastërtia totale e zemrës nga çdo gjë që nuk është Zot Më I Larti. Qelësi që është analogjik tek fillimi I Faljes është zhytja e tërësishme e zemrës në kujtimin e Zotit. Fundi është të jeshë plotësishtë I humbur në Zotin

Që nga fillimi I këtij Udhëtimi zbulimet dhe vizionet fillojnë, saqë edhe, kur je zgjuar, sufinjtë I shohin engjujt dhe shpirtërat e profetëve dhe I dëgjojnë zërat e tyre që vinë nga ata dhe mësojnë nga ata. Mandej “gjendja” e tyre ngritet nga vizionet e trajtave dhe ngjasimeve deri tek stazat përtej kufijve të ngushtë të shprehjeve të fjalëve: ashtu që poqëse njëri mundohet ti shprehë ato, fjalët e tij përmbajnë gabime evidente nga të cilat ai nuk do të mund ti bëjë roje vetes. Por po të flasim në përgjithësi, në fund të fundit çështja vie tek afërsia me Zotin….Por me të vërtetë njëri që është I pushtuar nga ajo gjendje nuk bën të thotë më shumë se këto fjalë:

Ishte çka ishte e asaj çka nuk e them:
Prandaj mendo mirë, dhe mos pyet për llogari!


Arritja e vërtetimeve të pakontestueshme e dërgon njërin në njohuri.

Përjetimi intimë I të po asajë gjendje është një përjetim I frutshëm. (Ndërsa) Pranimi I favorshëm i tij I bazuar në të thëna dhe përjetimin e të tjerëve është besim. Këto janë pra gradat apo nivelet e njohurisë – “Zoti u ngret në grada juve të cilët besoni dhe ata të cilëve u është dhënë njohuri

Përveq këtyre njerëzve me shkallë të tilla të njohurisë ka një numër të njerëzve injorant që e refuzojnë vetë themelin e kësaj dhe çuditen nga fjalët e tilla. Ata dëgjojne dhe duke fsharë, thonë:

“E jashtzakonshme! Si guxojnë kështu!”

Për njerëz të tillë Zoti Më I Larti ka thënë:

Dhe nga ata janë ata që ju dëgjojnë, dhe mandej, kur të largohen nga ju, u thone atyre që u është dhënë njohuria: “Çka tha ky?’ Këta janë njerëz qe Zoti ua ka mbyllur Zemrat dhe qe I ndjekin dëshirat e tyre të kota” (Kur’an 47.16/23) – prandaj Zoti I bënë ata të shurdhër dhe ua verbon sytë.

(Në praktikë Dhikri apo përkujtimi të Allahut thuhet që Zoti në mënyrë misterioze bëhet prezent në emrin e tij, dhe me kujtimin konstant jemi në gjendje të afrohemi afër hyjnorës. Kjo është alkimia që Gazali kërkonte në mënyrë që ta pastronte zemrën dhe të transformonte vet-vetën.

Në Sufizëm veqanërisht i kushtohet shumë rëndësi invokimit të Zotit, dhe jo vetëm në Sufizëm gjithashtu Kurani i shenjtë përmban shumë vargje për kujtimin e Zotit. Vet feja është e bazuar në kujtimin e Zotit. Sa më shumë që njëri përmendë Zotin apo thërret Zotin aq më shumë emri i tij aktualizohet në vete. Vet të drejtat fetare dhe praktikore janë të bazuara në Invokimin e Hyjnorës. Njëri mund të thotë se themeli i të gjitha praktikave fetare, rruga më e sigurtë dhe më e shkurtë drejt Zotit është Invokimi i Zotit
).

KTHIMI

Me kalimin e kohës gjëra të ndryshme dhe gjendja e familjes sime më shtynë që të kthehem në vendëlindje, dhe kështu u ktheva prap tek vendi im, megjithëse më parë nuk e kisha paramenduar kthimin…”

(El-Gazali i kthehet tek qytetet metropolitane të Islamit dhe i tërë qëllimi kryesorë i këtij tregimi për muslimanët është se ai i kthehet orthodoksisë Islame në vitet e fundit të jetës së tij, por me një vizion të ri. Vizioni i tij është se vërtetimi i Islamit është një përjetim çka ai quan shijimi i realiteteve që ndodhin prapa perdeve të ekzistencës fizike. Ai është argumenti më real i fesë dhe nuk vie nepërmjet një debati sistematik të metafizikës por vie duke e përkujtuar Allahun (Dhikr), duke i pastruar synimet, duke e pastruar zemrën, dhe duke u munduar që të hape njëri vet-vetën tek shkrirja që vie nga lart...)

Disa herë u konsultova për këtë pune me njerëz të shenjtë të Zotit, të pastër nga zemra…dhe të gjithë ata më këshilluan që largimi im nga tërheqja do të jetë një burim i së mirës së Islamit dhe drejtësisë dhe se kjo punë ishte vendosur nga Zoti – I Madhërishëm qoftë Ai! – për fillimin e këtij shekulli. Se Zoti i madhërueshëm qoftë Ai! – me të vërtete ka premtuar se do të ringjallë fenë e Tij në fillim të çdo shekulli. Kështu që shpresa ime u forcua dhe u bëra mjaft optimist për shkak të këtyre dëshmive. Zoti më I Larti ma lehtësoi lëvizjen time në Nishapur që ta bëjë këtë punë serioze në muajin Dhu’l – Kada, 499 (Korrik, 1106 A.D.) Largimi im nga Bagdadi zuri vënd në muajin Dhu’l Kada, 488 (Nëntor, 1095 A.D.) Kështu që periudha ime totale e tërheqjes (askete) ishte njëmbëdhjetë vite….

….E di mirë, se edhe pse u ktheva për të ligjëruar, Unë me të vërtete nuk u ktheva. Sepse të kthehesh prapa do të thotë të kthehesh në personalitetin që kisha më parë.

“Teologet filozofët, dhe studentët e fesë akoma vazhdojnë të trokasin tek dera ime. Nuk e dija se çka më shumë mund të ju ofroja, por bëra për ta aq sa kisha mundësi.”

Ndër shkrimet e tij të pavdekshme përfshihen”

“Ringjallja e shkencave fetare”, (Ihya' ulum al-din),
“Fillimi i Udhëheqjes” (Bidayat al-hidayah),
Autobiografia e tij”, “Shpëtimi nga Gabimi” (al-Munqidh min al-dalal.)
“Inkoherenca e Filozofëve” (Tahafut al-Falasifa)
“Alkimisti I Lumturisë” (Kimiya-ye sa'ādat) etj

VDEKJA

(Nga Ahmedi vëllau i El-Gazalit)

Të hënën me 18 dhjetorë 1111 vëllau im Gazali u zgjua herët para agimit. Si gjithnjë e fali namazin e sabahut, dhe përgaditi vetën për të ndërruar jetë. Ai më tha të ia sjell qefinin, dhe unë ia solla. Ai e puthi atë, shtriu vetën në të dhe duke thënë: O Zot, të dorëzohem me vullnet” ndërroi jetë.

TESTAMENTI I FUNDIT I EL-GAZALIT

Nën jastakun e Gazalit, aty ku kishte ndërruar jetë, vëllau i tij Ahmedi i gjenë vargjet e fundit të shkruara nga Gazali me siguri gjatë natës, ku kishte thënë:

“Thuaj shokëve të mi, kur të më shikojnë mua, të vdekur
Duke qarë dhe vajtuar me pikëllim për mua
Mos besoni që ky trup që po e shikoni jam unë
Në emër të Perëndisë, ju them, nuk jam unë,
Unë jam një shpirtë, dhe ky trup nuk është asgjë më shumë se mish
Ishte banimi im dhe rrobat e mija për një kohë
Unë jam një thesarë, që hajmalia e mbante të fshehur,
I formuar nga pluhuri, që më shërbeu si një altar
Unë jam një margaritarë, që la guaskën të braktisur,
Unë jam një zog, dhe ky trup ishte kafazi im
Prej nga kam shkuar unë tani dhe është lënë vetëm shenjë
Falenderimi i takon Zotit, që tani më liroi
Dhe e përgaditi vendin tim për mua në parajsën më të lartë,
Deri sot isha i vdekur, edhe pse i gjallë në mesin tuaj
Tani jetoj me të vërtetën, me varrin – rrobat e hedhura
Sot bisedojë me të shenjtët lartë
Pa perde në mes, E shoh Zotin ball për ball
Shikojë në “Loh – I – Mahfuz” dhe atje lexojë
Të kaluarën, të tanishmën, dhe të ardhshmen.
Ma leni shtëpine të bie në gërmadha, lëshojeni kafazin tim në tokë
Hidheni hajmalinë, nuk është shenjë më tutje
Ma leni anash mantelin, ishte vetëm rroba ime e jashtme.
Vendosni të gjitha në varrë, leni që të harrohen,
Unë kalova në rrugën time dhe ju keni mbetur prapa
Vendbanimi juaj nuk ishte më një vendqëndrim për mua
Mos mendoni se vdekja është vdekje, JO, është JETË,
Një jetë që tejkalon, çdo gje që ne vetëm mund të ëndërrojmë.
Derisa në këtë botë, ne na është lejuar gjumi
Vdekja është një gjumë, një gjumë që do të zgjatet
Mos u frikësoni kur vdekja u është afruar
Është vetëm një udhëtim për këtë shtëpi të bekuar
Kujtoni mëshirën dhe dashurinë e Zotit
Falënderojeni për mëshirën e Tij, dhe ejani pa frikë
Çka jam unë tani, edhe ju do të jeni
Sepse e di se ju jeni ashtu si jam edhe unë
Shpirtërat e gjithë njerëzve burojnë nga Zoti
Trupat e të gjithëve janë përbërë nga njëllojë
E mira dhe e keqja, gjithashtu ishte e jona
Ua solla tani një mesazh gëzimi
Paqja dhe kënaqësia e Zotit qoftë gjithmonë me ju.

(Al-GHAZALI’S PATH TO SUFISM his deliverance from error)
(el-Munkidh min el-Delel)

Al-Gazhali, The Alchemist of Happiness, Film by Ovidio Salazar, 2006 (Program Dokumentar)
a. (T.J. Winter, Lecturer, Islamic Studies, Cambridge University)
b. (Dr. Mahmoud Bina, Professor, Mathematics and Philosophy, Isfahan University of Technology)
c. (Sheikh Hamza Yusuf)
d. (Dr. Seyyd Hossein Nasr, Professor, Islamic Studies, George Washington University)
e. (Dr. Gholam Reza Avani, Institute of Philosophy and Wisdom).

Për informacione më të hollësishme na kontaktoni në emailin:
kontakto@udhaezemres.com

 

Copyright, udhaezemres.com. All rights reserved